Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

‘Praktijk worstelt met invoering Wet zorg en dwang’, elk jaar honderd miljoen euro tekort


De hogere kosten voor de Wzd zijn wel te verklaren omdat we de praktijk zien worstelen met hoe de wet goed uit te voeren. Eveneens is zichtbaar dat de essentie van de wet door iedereen wordt gevoeld. Het maatschappelijke doel is dat mensen in de langdurige zorg het leven kunnen leiden dat ze zelf willen.

,,De vraag hoe je het goed doet is voor sommige zorgorganisaties gesneden koek. Het leveren van persoonsgerichte zorg is immers de kern van de bedrijfsvoering en het vastleggen van de wensen van bewoners een tweede natuur. Maar er zijn ook organisaties waarbij het werken in een multidisciplinair team een hele opgave is. Of je hebt te maken met oudere panden waar vrij bewegen moeilijk in te voeren is,” zegt Rian van de Schoot, Directeur Advies en Implementatie bij Vilans

‘En er zijn zorgprofessionals die het duizelt bij het zien van het stappenplan dat doorlopen moet worden. Zaken als tijds- en administratiedruk komen om de hoek kijken. Want de juiste professionele afwegingen maken en die vastleggen op een manier dat bijvoorbeeld Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het proces en de afweging kan volgen, is geen sinecure. Gelukkig staan aanbieders hier niet alleen in en zijn er tools zoals de Wzd-wijzer om hen te helpen in dit proces,’ aldus Rian van de Schoot

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay