Provincie Noord-Holland gaat vervuild bouw- en sloopafval gebruiken om wandel- en fietspaden op te hogen


NOORD-HOLLAND De provincie heeft plannen om vervuild bouw- en sloopafval niet op stortplaatsen te gaan storten maar op wandel- en fietspaden in Noord-Holland, maar ook op bospaden zoals in het Robbenoord- en Dijkgatbos in de Wieringermeer of de wandel- en fietspaden in West-Friesland

Staatsbosbeheer, PWN en mogelijk ook andere natuurorganisaties als Natuurmonumenten in Noord-Holland gebruiken al vervuild bouw- en slooppuin om paden mee te onderhouden. Dit recyclinggranulaat kan stukjes plastic, metaal, rubber e.d. bevatten. De wet zegt dat puingranulaat 1% vervuiling mag bevatten.

In de uitzending van onderzoeksprogramma Pointer vinden wandelaars zakken vol plastic bouwafval, zoals pluggen, isolatiemateriaal, elektriciteitsdraden en stukjes pvc op wandelpaden.Het plastic kan afbreken in de bodem tot microplastics, die de bodem inclusief het grondwater vervuilen. Daarmee vervuilt het plastic het milieu. Ook kunnen de microplastics via deze weg in het drinkwater terechtkomen. Wetenschappers zijn bezorgd over de negatieve effecten hiervan. Toegevoegde stoffen aan de plastics kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens de Regeling recyclinggranulaat mogen zelfs PAK’s aanwezig zijn.

Staatsbosbeheer (SBB) geeft als reden voor de keuze van het toepassen van vervuild materiaal bij de verharding van paden dat het kostenkwestie is: schoon materiaal is duurder. Waar dit materiaal nog meer gebruikt is, weet Staatsbosbeheer niet. ,,Wij beheren bijna 3000 kilometer verharde wandel- en fietspaden. Werkzaamheden zijn uitbesteed aan onderaannemers, wij weten niet bij ieder pad wat er gebruikt is voor de onderlaag.’’