Quarantaineplicht vandaag ingegaan


De wet op de quarantaineplicht is vandaag 1 juni 2021 van kracht geworden. Dit houdt in dat alle reizigers uit aangewezen gebieden met een hoog risico, ongeacht met welk vervoersmiddel zij reizen, bij terugkeer in Nederland in ieder geval 5 dagen in quarantaine moeten. Het blijft bij die 5 dagen als zij negatief getest worden op corona. Zonder negatieve testuitslag duurt de quarantaine 10 dagen.

Ter bescherming

De quarantaineplicht is één van de maatregelen die het kabinet neemt om het risico op verspreiding van het virus door de komst van nieuwe virusmutaties tegen te gaan.

Reizigers die naar Nederland komen

Reizigers die naar Nederland komen moeten een verklaring bij zich hebben waarin reis- en contactgegevens staan. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor een geschikte accommodatie waar zij in quarantaine kunnen.

Boete

Overtreding van de quarantaineplicht kan leiden tot in ieder geval een bestuurlijke boete van 339 euro of een last onder dwangsom die afhankelijk is van de situatie, opgelegd door de burgemeester.

Ook negatieve test verplicht

De wet regelt ook de verplichting om over een negatieve testuitslag te beschikken als je met eigen vervoer naar Nederland reist uit hoogrisicogebieden. Voor reizigers per auto betekent de wet dat je bij het binnen rijden gecontroleerd kunt worden op het bezit van een negatieve testuitslag en een quarantaineverklaring. Wie per boot, trein of bus ons land binnen komt, wordt door de vervoerder gecontroleerd. Voor alle hoogrisicogebieden geldt vanaf 1 juni 2021 de negatieve testverplichting. De quarantaineplicht geldt alleen voor terugkomst uit de zeer hoogrisicogebieden.

Wat is een hoogrisicogebied?

Er is sprake van een hoogrisicogebied als er in dat gebied een hoge mate van verspreiding van het virus is, er gevaarlijke virusvarianten voorkomen of als er onvoldoende getest of onderzoek gedaan wordt naar het virus. Dit wordt beoordeeld door het RIVM.
Check op www.nederlandwereldwijd.nl de laatste stand van zaken wat betreft de risico’s.