Rabobank gaat vergoeding vragen voor contant geld opnemen


De Rabobank heeft aangekondigd een vergoeding te vragen voor het opnemen van contant geld. Daarmee houdt de Rabobank zich niet aan de afspraken die zij in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) maakt. In het MOB zitten o.a. de DNB (De Nederlandsche Bank) en consumenten- en seniorenorganisaties waaronder KBO-PCOB.

Het MOB heeft opdracht gegeven tot onderzoek door een extern adviesbureau (McKinsey) naar een maatschappelijk efficiënte, robuuste en veilige infrastructuur voor chartaal geld (munten en papiergeld) op middellange termijn. Het onderzoek gaat uit van een structureel lager gebruik van contant geld en veronderstelt dat de behoefte aan contant geld wel blijft bestaan, omdat het een wettig betaalmiddel is en diverse maatschappelijke functies vervult.

Tijdens het onderzoek worden de aanbieders en gebruikers van de chartale infrastructuur, zowel afzonderlijk als via een zogenoemde begeleidingsgroep, geraadpleegd. Het onderzoek moet op 1 juli 2021 afgerond zijn.

Tijdens het onderzoek de regels aanpassen en veranderingen aankondigen, zoals de Rabobank nu doet, beïnvloedt de uitkomst ervan. De KBO-PCOB vraagt de DNB en het MOB om de bank daarop aan te spreken.

Eerder deze maand maakten ING en de ABN Amro al bekend dat zij geld gaan rekenen voor het pinnen van geld.