Rabobank start testfase met rentekorting voor duurzame melkveehouders


Om verdere verduurzaming te faciliteren start Rabobank een testfase van negen maanden waarbij zij een rentekorting van 0,2 procent geeft aan melkveehouders. Het aanbod is bestemd voor duurzame koplopers in de melkveehouderij die bij Rabobank in duurzaamheidsscore A vallen en een financiering van meer dan één miljoen euro hebben. Rabobank wil de testfase gebruiken om te onderzoeken hoe ze deze aanpak ook voor andere sectoren en segmenten kan gaan toepassen.

Deelname aan dit initiatief kan een interessante besparing opleveren. Concreet houdt het in dat een gemiddeld bedrijf binnen deze klantgroep met een gemiddelde financiering van 1,5 miljoen euro over vijf jaar maximaal 15.000 euro korting krijgt. “Inzetten op verduurzaming brengt extra kosten met zich mee voor ondernemers. Wij willen ondernemers die hun nek uitsteken waarderen voor hun inzet en zo verduurzaming versnellen,” legt Carin van Huët, directeur Food en Agri Nederland uit. “Door duurzaamheidsprestaties in de food en agri sector meetbaar te maken kunnen ze ook beloond worden, dat was een van de uitgangspunten in onze visie op een toekomstbestendige land- en tuinbouw. Ik ben er trots op dat we nu deze volgende stap kunnen zetten.

We moeten dit met elkaar doen

Rabobank is al langer bezig met de meetbaarheid en het inzichtelijk maken van duurzaamheidsprestaties van haar klanten. Daarnaast werkt de bank aan financieringsoplossingen die verduurzaming mogelijk maken en versnellen. Zo biedt de bank nu al de Rabo Groenlening en Rabo Impactlening waarmee verduurzamingsinitiatieven in aanmerking komen voor een gunstiger tarief.

Van Huët voorziet voor verduurzaming van de food en agri sector een vliegwiel als nog meer partijen zich aansluiten: “We moeten dit met elkaar doen. Als partijen zoals waterschappen, verpachters en provincies ook duurzaamheidsprestaties gaan waarderen ontstaat er een aanvullend verdienmodel dat ondernemers helpt bij verdere verduurzaming. Daarnaast zijn we voorstander van doelenbeleid in plaats van middelenbeleid omdat dit ondernemers de ruimte geeft om zelf te ondernemen.

Monitoren duurzaamheidsprestaties

Voor het monitoren van duurzaamheidsprestaties van klanten brengt Rabobank haar duurzaamheidsmatrix in stelling. Daarmee bepaalt de bank voor alle klanten met een financiering van meer dan één miljoen euro de duurzaamheidscategorie, waarbij A de hoogste score is en D de laagste. Voor melkveehouders komen hier o.a. keurmerken, emissiebeperkende maatregelen en weidegang aan bod. In de toekomst is het de bedoeling dat steeds meer data zoals van de Biodiversiteitsmonitor en Open bodemindex automatisch aan de duurzaamheidsmatrix toegevoegd worden.

In de testfase krijgen duurzame koplopers (A score) in de melkveehouderij met een financiering groter dan 1 miljoen euro bij renteverlengingen, herfinancieringen en nieuwe financieringen de rentekorting van 0,2 procent gedurende de rentevaste periode van het rentecontract.