‘Regenwormen en pissebedden volop aanwezig in bodemdierentrekker Tiny Forest’


Afgelopen vrijdag was het Wereldbodemdag, de dag dat de schijnwerpers niet alleen op Sinterklaas staan, maar ook op onze bodem. Die is er op veel plaatsen door de klimaatverandering slecht aan toe. Vooral in de zomer kampen we met veel droogte, maar aan die slechte bodem is echt iets te doen: Leg een Tiny Forest aan.

IVN programmamanager Maarten Bruns: “In oktober werden de bodemdierendagen gehouden. Uit de cijfers die nu bekend zijn geworden blijkt opnieuw dat de inheemse minibossen heel goed zijn voor de bodem en biodiversiteit. Met gemiddeld een score van 9,5 krijgt ons Tiny Forest grote erkenning van de NIOO-KNAW, het Nederlands Instituut voor Ecologie. Zo wordt in deze minibossen, die ongeveer de grootte hebben van een tennisveld, meer variatie aangetroffen dan in andere onderzochte groene plekjes, zoals parken en tuinen.

In de Tiny Forests zijn door de onderzoekers vooral heel veel regenwormen en pissebedden gevonden. Ook duizendpoten en kevers werden veelvuldig gesignaleerd. Verder kroop er een aardig aantal spinachtigen, huisjes- en naaktslakken en miljoenpoten rond. En tenslotte werd ook de mol geregeld gezien, wat het ecosysteem nog completer maakt. We hopen als IVN Natuureducatie dus nog heel wat meer van deze bosjes te plaatsen.

Maarten Bruns is programmamanager Natuur in de buurt van IVN Natuureducatie.