Rijk moet niet meebetalen aan kerncentrale Borsele


Tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst op 11 november zijn de Statenleden van de provincie Zeeland bijgepraat over een nieuw plan om waterbedrijf Evides met hulp van een rijksgarantie los te koppelen van PZEM. Daarmee wordt indirect het verlies van Borsele gecompenseerd. Het Rijk heeft tot nu toe geweigerd de kerncentrale Borssele over te nemen. Het lijkt er nu op dat via een omweg er alsnog een bijdrage van het Rijk komt. WISE roept het Rijk op om af te zien van deze financiering. De milieuorganisatie vindt dat Zeeland meer is geholpen met het sluiten van een verlieslijdende kerncentrale en pleit daarom voor een spoedige sluiting in 2023 van de kerncentrale Borssele. 

Evides 

Naast het verlieslijdende Borssele heeft PZEM ook een winstgevend onderdeel, te weten een belang van 50% in het regionale waterbedrijf Evides. De winst van dit waterbedrijf moet tot nu toe achterblijven bij PZEM en wordt weggestreept tegen het verlies van Borssele. Daardoor blijft er voor de aandeelhouders waaronder de Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten geen dividend meer over. In een nieuw plan wordt Evides losgekocht van PZEM, waardoor de winst van het waterbedrijf ten goede gaat komen aan de aandeelhouders. Het Rijk stelt zich garant voor de aankoopsom van Evides. Met de koop zou ca € 370 miljoen gemoeid zijn.  Uiteindelijk wordt door deze transactie de kas van PZEM gespekt, waardoor de verliezen van Borssele de komende jaren kunnen worden opgevangen.

Ongeoorloofde Staatssteun

Een belangrijke vraag is of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Door de verliezen op Borssele af te dekken, worden andere elektriciteitsproducenten benadeeld. Dat kan worden uitgelegd als ongeoorloofde staatssteun. Pas begin februari zal er meer duidelijkheid komen vanuit het Rijk.

Gerard Brinkman, campaigner WISE “Dit toont eens te meer aan dat er voor kernenergie geen plaats is in het Nederlandse elektriciteitssysteem. Het is verlieslijdend en er moet zo snel mogelijk mee gestopt worden. Dat is beter dan de komende jaren via een omweg en met wellicht ongeoorloofde staatssteun het verlies op te moeten vangen”.

Toekomst PZEM 

Het extra vermogen voor PZEM  is hard nodig want het fonds om uiteindelijk de kerncentrale Borssele te ontmantelen is nog lang niet gevuld. In het zogenaamde amoveringsfonds zat begin dit jaar € 290 miljoen. Volgens afspraak moet er uiteindelijk een fonds zijn van bijna € 600 miljoen. Omdat PZEM met de voorgestelde verkoop van Evides € 370 miljoen rijker wordt is er voldoende geld om de verliezen op Borssele af te dekken en toch het amoveringsfonds te laten groeien.

Ook in 2016 is er discussie geweest over de toekomst van destijds Delta, de voorloper van PZEM. Net als toen, zijn de elektriciteitsprijzen cruciaal. Voor PZEM zijn drie scenario’s uitgewerkt met verschillende risico-profielen. Bij een blijvend lage prijs zal er in 2033, het jaar waarin Borssele gesloten moet worden, van het vermogen van PZEM nog maar 67 miljoen over zijn, het hoge risico-profiel. Mochten de elektriciteitsprijzen de komende jaren hoger worden, dan zal er meer geld in kas blijven. De voorspellingen uit 2016 van een stijgende elektriciteitsprijs zijn vooralsnog niet uitgekomen.