Royal Flora Holland mag drie vervoerders van bloemen en planten overnemen


Royal Flora Holland (RFH) mag drie vervoerders van bloemen en planten overnemen. Na uitgebreid onderzoek concludeert de Autoriteit Consument & Markt dat er voldoende concurrentie overblijft op het gebied van het vervoer van bloemen en planten over de weg. RFH gaat de vervoerbedrijven De Winter, Van Marrewijk (Wematrans) en Van Zaal onderbrengen in een nieuw bedrijf: Floriway. Royal FloraHolland is een coöperatie van kwekers van bloemen en planten (sierteeltproducten). RFH exploiteert het grootste veiling- en handelsplatform ter wereld voor het verhandelen van bloemen en planten.

Wat is er aan de hand?

De ACM heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze overname. In eerste instantie was namelijk niet duidelijk genoeg wat de gevolgen voor de concurrentie waren op de markt voor vervoer van bloemen en planten over de weg. De ACM heeft daarom marktonderzoek onder vervoerders, kwekers en kopers van sierteeltproducten uit laten voeren. Daarnaast is informatie gevraagd aan de betrokken partijen, concurrenten en afnemers. Daaruit blijkt dat er voldoende andere vervoerders zijn die kunnen concurreren met Floriway. Kwekers en kopers zien ook weinig obstakels als ze willen overstappen op een andere vervoerder.

Royal Flora Holland is weliswaar het grootste veiling- en handelsplatform ter wereld, maar het onderzoek wijst uit dat deze overname geen grote gevolgen heeft voor de concurrentie. Het is niet aannemelijk dat RFH de concurrentie kan beperken door bijvoorbeeld het bundelen van haar eigen veilingactiviteiten met vervoer door Floriway. Dat komt door een combinatie van verschillende factoren. Kwekers en kopers kunnen bijvoorbeeld buiten RFH om handel drijven en doen dat ook nu al. Ook is er tegenwicht door de coöperatiestructuur van RFH en van kritische kwekers en kopers ten opzichte van RFH.