‘Schaarste ICT-personeel gaat ten koste van innovatiekracht bij bedrijven’


Uit de markt komt duidelijk naar voren dat bedrijven worstelen met digitalisering. De complexiteit van ICT neemt van dag tot dag toe en er worden steeds hogere eisen gesteld aan ICT-omgevingen. Voor veel organisaties is het een steeds grotere uitdaging om zelf alle benodigde ICT-kennis en ervaring in huis te halen en te houden om goed in te kunnen spelen op deze toenemende complexiteit en de bijbehorende eisen,‘ zegt Kees Griffioen, Directeur sourcing bij Conscia

Hier komt nog bij dat de meeste tijd en veruit het meeste budget wordt besteed aan het draaiende houden van hun huidige IT-landschap. Tegelijk vraagt de business om innovatie op basis van nieuwe technologie, terwijl er nauwelijks tijd overblijft om aan die vraag tegemoet te komen. De worsteling in het werven van goed en gekwalificeerd ICT-personeel is een reden voor bedrijven om ICT uit de markt te halen als outsourcing dienst om beter, sneller en wendbaarder de eigen business te ondersteunen.