‘SER-advies impuls voor toekomstbestendige arbeidsmarkt’


‘Het SER-advies Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving is een impuls voor een goedwerkende arbeidsmarkt. OVAL is positief over de voorstellen, omdat deze bijdragen aan een structurele verandering,’ dit zegt Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL

Duurzame arbeidsrelaties en interne flexibiliteit worden gestimuleerd. Werkgevers blijven verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces. Dat is belangrijk omdat dit heeft gezorgd voor een sterke daling van het aantal zieken en arbeidsongeschikten. De infrastructuur voor begeleiding Van Werk Naar Werk (VWNW) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) wordt verder opgebouwd. Het verhelderen, ontschotten én intensiveren van dienstverlening voor specifieke groepen draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Dat werkgevers- en werknemersorganisatie het nu eens zijn geworden over de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt is een belangrijke stap. Langdurige patstellingen worden daarmee doorbroken. Dat is goed nieuws, ook voor de formerende politieke partijen om op door te pakken.

Werk zorgt voor maatschappelijke participatie, draagt bij aan gezondheid en vitaliteit, maakt persoonlijke ontwikkeling mogelijk, zorgt voor plezier en biedt perspectief. Hiervoor is een arbeidsmarktinfrastructuur nodig die zorgt voor het voorkomen van werkloosheid met behulp van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en begeleiding Van Werk Naar Werk (VWNW). De afgelopen jaren investeerde Nederland nauwelijks in actief arbeidsmarktbeleid. Het SER-advies is belangrijk om de gewenste kanteling tot stand te brengen.

Stimulans tot samenwerking

Voor een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt is samenwerking nodig. Zodat maximaal gebruik wordt gemaakt van de reeds aanwezige kennis en expertise. Het SER-advies biedt een extra stimulans voor publieke en private dienstverleners om de handen ineen te slaan en de arbeidsmarkt ook echt duurzaam werkend te maken.