‘Snel wereldwijde afspraken nodig tegen verlies aan biodiversiteit’


De komende dagen zijn in Marseille circa 4.000 experts en vertegenwoordigers bijeen om te praten over biodiversiteit. Samen met online nog eens 10.000 andere geïnteresseerden bereiden zij op dit World Conservation Congress wereldwijde afspraken voor om in actie te komen tegen het stoppen van biodiversiteitsverlies. Dit is dit jaar, in de aanloop naar een wereldwijd biodiversiteitsakkoord, urgenter dan ooit.

Het World Conservation Congress wordt georganiseerd door IUCN, dat met 1,400 lidorganisaties en meer dan 90 nationale overheden de grootste wereldwijde koepelorganisatie is voor natuurbescherming. Het is de wereldwijde autoriteit op het gebied van standaarden voor de natuur, zoals de Rode Lijst van Bedreigde Soorten en de Global Standard for Nature-Based Solutions.

Het congres wordt gezien als een belangrijke mijlpaal naar de nieuwe wereldwijde afspraken, die gemaakt zullen worden tijdens de 15e Conference of Parties van de Convention on Biological Diversity (CBD) die in oktober begint. Het is ook de eerste internationale bijeenkomst op dit onderwerp in anderhalf jaar. Het congres is vanwege de Covid-19-pandemie een jaar verschoven, maar verder uitstel werd niet verantwoord geacht met oog op de urgentie van de problematiek.