Sociaal werkers kiezen de afgelopen jaren vaak voor ander werk


Deze week werd bekend dat bijna de helft van alle medewerkers in het sociaal domein tussen april 2015 en eind 2019 is overgestapt naar een andere branche buiten het sociaal domein. Dat deden ze soms voor een beter salaris, maar vaker om andere redenen. Recente cijfers laten zien dat ook onder de ruim 70.000 sociaal werkers de uitstroom uit de sector erg groot is.

Momenteel zoekt Movisie uit of het gebrek aan continuïteit in het werk daarbij een rol speelt. De voortdurende veranderingen in opdracht, organisatie en samenstelling van sociale teams, mede door de aanbestedingen, gaan ten koste van het werk voor de mensen om wie het echt gaat en de voldoening en het werkplezier van sociaal werkers.