Stedin moet cliënt opnieuw aansluiten na afsluiting door schulden


De ACM heeft een besluit genomen in een geschil over het heraansluiten van een consument (hierna: verzoeker) die door netbeheerder Stedin was afgesloten van het elektriciteits- en gasnet. Verzoeker was afgesloten omdat zijn leveringscontract met de leverancier vanwege wanbetaling was beëindigd. Netbeheerder Stedin weigerde de verzoeker opnieuw aan te sluiten. De ACM oordeelt dat Stedin in strijd met de wet handelde.

Na wanbetaling aan zijn leverancier van elektriciteit en gas, is het leveringscontract van verzoeker beëindigd door de leverancier. Als gevolg hiervan heeft Stedin door het ontbreken van een leverancierscontract verzoeker van haar netten afgesloten. Verzoeker is een schuldhulptraject gestart en heeft Stedin verzocht om heraansluiting op grond van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers. Stedin heeft deze heraansluiting geweigerd. De ACM oordeelt dat deze weigering in strijd is met de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers.

De Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers vereist van een netbeheerder dat deze een kleinverbruiker weer aansluit, wanneer deze kleinverbruiker is afgesloten als gevolg van wanbetaling en de vordering van de netbeheerder in een schuldhulptraject wordt meegenomen.

Het leveringscontract van verzoeker is beëindigd vanwege wanbetaling. Stedin heeft verzoeker vervolgens afgesloten wegens het ontbreken van een leveringscontract. Dat Stedin mag afsluiten, wanneer er geen leveringscontract bekend is op een aansluiting, is niet in geschil. De ACM heeft geconstateerd dat wanbetaling van het leveringscontract ten grondslag ligt aan het ontbreken van een leveringscontract op de aansluiting. Deze wanbetaling is dus ook de oorzaak van de afsluiting. Dat deze wanbetaling richting de energieleverancier was en niet richting Stedin maakt de reden van de afsluiting door Stedin volgens de ACM niet anders. Ook is door verzoeker aangegeven dat de vordering van Stedin in zijn schuldhulptraject wordt meegenomen. Als gevolg hiervan constateert de ACM dat aan de voorwaarden voor heraansluiting uit de Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers is voldaan.

Nu Stedin verzoeker niet opnieuw heeft aangesloten, ondanks dat verzoeker wel aan de vereisten voor heraansluiting voldoet, oordeelt de ACM dat Stedin in strijd met artikel 10, tweede lid, van de Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers heeft gehandeld.