‘Stikstofproblematiek ook de schuld van banken’


Afgelopen woensdag demonstreren de boeren weer omdat zij vinden dat zij te veel de rekening van de stikstofcrisis krijgen toegeschoven. Maar in deze discussie moet de rol van geldverstrekkers – de banken – niet worden vergeten, vindt Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection Nederland.

Bij het oplossen van de stikstofproblematiek moet de rekening niet eenzijdig bij de belastingbetaler en de boer worden neergelegd. Dat zegt Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection Nederland. Verdonk vindt dat de pijlen ook gericht moeten worden op de geldverstrekkers: de banken. ‘Zij hebben gefaald hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Verdonk: ‘Dat met name de vee-industrie milieugrenzen overschrijdt, is al heel lang bekend. Toch zijn banken willens en wetens doorgegaan met het verstrekken van productie-uitbreiding van de vee-industrie in plaats van te sturen op een duurzaam voedselsysteem. De overheid heeft 1,3 miljard euro belastinggeld uitgetrokken om boeren uit te kopen, maar gezien de grote schuldenlast die boerenbedrijven hebben, komt dat feitelijk neer op het uitkopen van de banken, Rabobank voorop. Kennelijk zijn de banken in Nederland zo machtig, dat zij van de overheid de rekening van hun onverantwoordelijke gedrag bij de belastingbetaler mogen leggen.

Ook institutionele beleggers als verzekeraars en pensioenfondsen gaan volgens Verdonk niet vrijuit: ‘Ook zij blijven in de keten van industriële vlees- en zuivelproductie beleggen zonder zich veel aan te trekken wat de gevolgen daarvan zijn voor de natuur, de dieren en het klimaat. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.