Trimbos instituut vraagt jou: “Test jezelf – Hoeveel alcohol drink jij?”


Het Trimbos Instituut heeft een peiling in het leven geroepen om mensen anoniem de kans te geven hun alcoholgebruik te testen. Het was vroeger heel normaal om aan jonge kinderen een slok alcohol te geven. Maar dat begint steeds meer te veranderen. Drinken onder jongeren wordt nu steeds minder normaal.   

Middelbare scholen

Tegenwoordig komen de meeste jongeren op de middelbare scholen pas in aanraking met alcohol en hoe ouder deze jongeren worden des te meer gaan ze drinken. Jongeren drinken niet alleen alcohol omdat ze het lekker vinden maar ook omdat het erbij hoort en niet buiten de groep willen vallen. Alcohol is algemeen geaccepteerd in Nederland en ook de sociale druk om eens een biertje of wijntje mee te drinken is groot. “Wat doe je ongezellig,”  is een vaak gehoorde opmerking tegen iemand die geen alcohol drinkt.

Het Trimbos instituut heeft daarom de website alcoholinfo online gezet waar iedereen zijn/haar drankgebruik kan testen..

Alcohol heeft vergaande invloeden op je lichaam. Het Trimbos instituut noemt een paar effecten van het nuttigen van alcohol op jonge leeftijd:

  • Als je een paar glazen drinkt begint het met een merkbare veranderende van stemming, een vertraagd reactievermogen en achteruitgang van gezichtsvermogen.
  • Als je meer drinkt kunnen de effecten uiteindelijk zo sterk worden dat alle zintuigen verdoofd raken. Iemand is dan totaal in de war.
  • Bij meer dan 20 glazen wordt de kans op bewusteloosheid heel groot.
  • Uiteindelijk kan het centrale zenuwstelsel zo sterk worden verdoofd dat het ademhalingscentra verlamd raakt en iemand een ademhalingsstilstand kan krijgen.
  • Als je lange tijd zwaar drinkt (meer dan 25 glazen alcohol per week), loop je risico op hersenbeschadiging. Je geheugen gaat achteruit, het denken wordt vertraagd en je kunt je minder goed aanpassen aan nieuwe situaties.
  • De hersenen werken niet alleen minder goed, ook het volume van de hersenen kan bij zware drinkers krimpen.

Bekijk ook de animatie over de werking van alcohol op de hersenen op de website van Jellinek.