‘Turkse vrouwen terug bij af na terugtrekken Turkije uit Verdrag van Istanbul’


Turkije is uit het Verdrag van Istanbul gestapt, het verdrag dat beleid tegen huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen en meisjes specifiek vastlegt. Met die stap is het land terug bij af.

Genderbewust beleid

De Raad voor Europa heeft zich sinds 1990 ingezet tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit resulteerde in Het verdrag van de Raad van Europa, ook wel het verdrag van Istanbul genoemd. Dit verdrag is een mijlpaal in de internationale wetgeving. Het is het eerste Europese verdrag dat genderbewust beleid bij huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen en meisjes specifiek benoemt en vastlegt.

Het verdrag van Istanbul heeft primair het doel om vrouwen en meisjes te beschermen tegen geweld, huiselijk geweld te voorkomen en te stoppen en discriminatie van vrouwen tegen te gaan en gelijkheid te bevorderen. Landen die het verdrag ratificeren zijn verplicht om aan de bepalingen te voldoen. In 2012 is Turkije het eerste land dat het verdrag ratificeert.

Wetgeving beïnvloedt attitude

Uit onderzoek blijkt dat wetgeving en attitude ten opzichte van huiselijk geweld van invloed is op het voorkomen van huiselijk geweld. Hoe beter en strenger de wetgeving wat betreft huiselijk geweld, hoe minder geweld tegen vrouwen voorkomt. Ook bestaat er een verband tussen vrouwen die geweld acceptabel vinden en het voorkomen van huiselijk geweld. Hoe positiever de attitude over geweld, hoe vaker huiselijk geweld tegen vrouwen voorkomt.

Verdrag vermindert huiselijk geweld

In 2014 blijkt dat in Turkije rond de 25% van de vrouwen zich positief opstelt ten opzichte van geweld tegen vrouwen. In 2019 is dit gedaald naar 13%. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat ook het percentage vrouwelijke slachtoffers is gedaald en het verdrag van Istanbul positief bijdraagt aan het stoppen van huiselijk geweld tegen vrouwen.

Wetten en attitudes beïnvloeden dus de kans op het meemaken van partnergeweld. Bovendien versterken de twee factoren elkaar. Acceptatie van geweld gaat samen met gebrek aan wetgeving en het afkeuren van huiselijk geweld komt meer voor in landen met beter uitgewerkte wetgeving rond huiselijk geweld. Met het verlaten van het verdrag in 2021 is Turkije is weer terug bij af.

Afbeelding van Korhan GÜRLER via Pixabay