‘Uitzenders gaan krappe arbeidsmarkt te lijf met opleiden’


Uitzenders hebben net als andere werkgevers te maken met een mismatch op de arbeidsmarkt. Inmiddels volgt ruim een derde van de uitzendkrachten een cursus of opleiding via de uitzender. En dat moeten er veel meer worden.

De (praktijk)scholing is bedoeld om het huidige werk te kunnen blijven doen, nieuwe vaardigheden en/of kennis op te doen voor een ander beroep of ontwikkelingen in het huidige beroep te kunnen bijbenen. Uitzendorganisaties moeten per jaar minimaal 1,02% van de loonsom van uitzendkrachten die werken in Fase A investeren in duurzame inzetbaarheid. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 180 miljoen euro.

Jurriën Koops, directeur van ABU  zegt hierover: “Mensen die werken aan de basis van de arbeidsmarkt verdienen extra aandacht. Voor hen is opleiden en ontwikkelen niet vanzelfsprekend. Tegelijkertijd werken zij vaak in banen die te maken krijgen met grote veranderingen door bijv. digitalisering. Uitzenders bieden scholing aan om hen langer inzetbaar te houden of om te voorkomen dat ze werkloos worden.

Daarbij gaat het om formeel en informeel leren. Bij het eerste horen trainingen, curussen, e-learnings, blended learning en leerwerktrajecten (BBL). Informeel leren gaat o.a. over leren op de werkvloer en van collega’s. De kennis en vaardigheden die hiermee worden vergaard wordt vastgelegd in een ePortfolio of EVC (erkenning van eerder verworden competentie). Bedoeld om het geleerde inzichtelijk te maken voor (nieuwe) werkgevers.

Opleiden en ontwikkelen zijn dus cruciaal voor de arbeidsmarkt nu en straks. Een arbeidsmarkt waarin skills steeds belangrijker worden en een arbeidsmarkt met steeds meer banen die nodig zijn om de klimaattransitie te realiseren. Uitzenders worden dus niet alleen verschaffers van werk maar ook van ontwikkeling.