Vakbonden sluiten nieuwe cao met PostNL


De Bond van Post Personeel en de CNV Publieke Diensten zijn na moeizame maar vooral langdurige onderhandelingen tot een principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao met PostNL.

De nieuwe cao zal een looptijd hebben van 24 maanden, te beginnen op 1 april 2020 tot 1 april 2022. Gedurende deze periode zal het loon structureel 5 1/2 % omhoog gaan en wordt er een eenmalige uitkering van 0,5% in december 2020. Daarnaast is de resultaatafhankelijke uitkering over boekjaar 2020 gegarandeerd. Die is 2%. Tevens ontvangen de medewerkers een eenmalige extra uitkering van 250 € netto.

Paul Siemelink, bestuurder Bond van Post Personeel “Gelet op de huidige situatie in de coronacrisis is dit een prima resultaat zeker als je het afzet tegenover de cao`s die de afgelopen periode zijn afgesloten”.

Naast het loon zijn er positieve resultaten behaald op:

  • een vaste thuiswerkvergoeding van 45 € netto per maand, voor ieder die tenminste 2 dagen per week thuiswerkt (deeltijd of voltijd).
  • werkgelegenheid: deze wordt bevorderd door voorrang te bieden aan medewerkers van Mail NL op vacatures bij Pakketten en Logistiek.
  • flexibiliteit: PostNL zal 300 meer pakketbezorgers aannemen tot eind 2022. 200 medewerkers van Pakketten en Logistiek krijgen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ongeveer 200 uitzendkrachten kunnen in dienst treden op toekomstbestendige functies.
  • de Regeling vervroegd uittreden (boetevrije periode van de overheid). Deze wordt toepast op 300 medewerkers in de zware beroepen onder betaling van 80% van het minimumloon.
  • het Generatiepact dat opnieuw actief zal zijn maar in verbeterde versie: naast 60% werken-met 80¾loning -en met 80%pensioenopbouw nu ook 80-90-90. 75 plekken worden beschikbaar gesteld en na gezamenlijke evaluatie met ons nog eens 75 plekken.
  • de resultaat afhankelijke uitkering: die wordt voortaan gebaseerd op targets die voor de Raad van Bestuur gelden. De RvB streeft haar targets na met gevolg dat positieve resultaten ook voor de medewerkers doorwerken in de vorm van een uitkering.
  • de resultaatafhankelijke uitkering: deze verandering geldt vanaf 2021 en vanwege deze overgang is de uitkering over 2020 nu definitief door PostNL vastgelegd op 2% en toegezegd.
  • studie afspraken naar 1. omscholing naar een andere functie, 2. naar teambonussen en 3. naar de mogelijkheid voor uitzendkrachten om online training te volgen
  • het verlofsparen. Dit gaat van het spaarmaximum van 50 naar 100 weken.
  • opleidingen: aandacht zal worden gegeven aan employability en voor management trainingen wordt het onderwerp medezeggenschap en vakorganisaties meegenomen.