Veel kansen voor samenwerking tussen Nederland en Frankrijk rondom groene waterstof


AMSTERDAM – Op dinsdag 23 maart presenteerde Sia Partners in een door de RVO georganiseerd webinar haar studieresultaten op het gebied van groene waterstof. Een studie waarin de volledige Nederlandse en Franse waterstofmarkt is onderzocht aan de hand van de laatste ontwikkelingen en interviews met Franse en Nederlandse waterstofexperts. Hieruit zijn samenwerkingsmogelijkheden gevonden tussen Nederland en Frankrijk binnen de waterstofsector.

Het onderdeel van de RVO genaamd NBSO, Netherlands Business Support Office, met haar vestigingen in Lyon en Nantes, heeft nauw samengewerkt met Sia Partners gedurende 3 maanden met als doel Nederlandse ondernemingen en instanties beter inzicht te geven wat er in deze snelgroeiende waterstofmarkt ook in Frankrijk gebeurt en waar vooral de kansen liggen voor samenwerking.

Enkele observaties:

  • De Franse overheid, met een aangekondigd budget van 7 miljard euro tot en met 2030 voor de waterstof markt en met name ten behoeve van elektrolyse activiteiten, zet een enorm statement in het belang dat het hecht aan deze snelgroeiende sector.
  • Frankrijk werkt samen met Duitsland in de zogenaamde Franco-German cooperation. Nederland heeft een enorme kans om ook onderdeel te worden van deze reeds bestaande samenwerking.
  • Er zijn een drietal mogelijkheden om de samenwerking te vinden in of met Franse bedrijven. 1) Via nationale en regionale call for tenders, 2) directe benadering van Franse bedrijven en 3) via Europese programma’s waar ook Franse bedrijven aan deelnemen.
  • Vooral op het gebied van elektrolyse en op het gebied van de wegmobiliteit lijken de twee landen elkaar goed te kunnen helpen.
  • Frankrijk blijkt zich regionaal op het gebied van waterstof al erg goed te hebben georganiseerd. Zowel Nederlandse bedrijven, als ook (regionale) overheden in combinatie met de Topsector NRG kunnen leren van de werkwijze in Frankrijk.

De uitgevoerde studie zal via het RVO beschikbaar komen. Contactpersonen voor deze studie vanuit Sia Partners zijn Micky van Gemert en Robert jan van Vliet