‘Vernietigend rapport haalt erfpacht Amsterdam onderuit’


Vereniging Eigen Huis vindt dat Amsterdamse erfpachters, in afwachting van een nieuw een eerlijker systeem, de meest gunstige canonregeling moeten krijgen op basis van de oude WOZ-waarde en de kortingen die tot begin januari 2020 golden. Ook voor mensen die geen aanvraag deden. Dit kan hen niet worden tegengeworpen gezien de conclusies van het vernietigende Berenschot-rapport. Er moet zo snel mogelijk een nieuw en eerlijk systeem komen met inbreng van bewoners en belangenorganisaties.

Bureau Berenschot is hard in haar oordeel over de Amsterdamse erfpacht. Het erfpachtsysteem is te duur, ondoorzichtig en voor erfpachters onbegrijpelijk. Het is een verkapte vorm van extra belastingheffing. Door de vele wijzigingen door de jaren heen zijn er veel verschillende erfpachtcontracten die leiden tot rechtsongelijkheid. Bovendien is er bij de gemeente een schrijnend gebrek aan interne controle en ook extern is er geen toezicht.

De consumentenbescherming is ronduit beroerd. Berenschot bevestigt onze kritiek dat er veel te weinig is geluisterd is belangenorganisaties als VEH en naar de erfpachters en dat hun rechtspositie in het erfpachtstelsel aan alle kanten tekort schiet. Daarom moet er een nieuw stelsel te komen,” zegt Steven Wayenberg, juridisch beleidsadviseur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.