VNG roept arbitrage in voor oplossing tekorten jeugdzorg


De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) start een arbitrage om zo tot een structurele oplossing te komen om de financiële tekorten in de jeugdzorg op te lossen. Afgelopen week werd duidelijk dat er geen extra geld vanuit het Rijk naar de gemeenten komt om deze tekorten op te lossen.

Het VNG zegt hierover: ,,Op 11 maart 2021 heeft de VNG met een brede delegatie van het kabinet over de tekorten op de jeugdhulp gesproken. Tijdens dit overleg zou het kabinet een aanbod doen om de huidige financiële nood te ledigen en perspectief bieden voor de structurele oplossing op de lange termijn. Helaas heeft dit overleg tot onvoldoende resultaat geleid en heeft de VNG besloten arbitrage in te roepen.”

Over een incidentele oplossing wil het kabinet pas praten nadat de nieuwe Tweede Kamer is beëdigd op 31 maart. Het is voor de VNG prioriteit om de financiën van gemeenten op korte termijn op orde te krijgen, want de tekorten van de jeugdzorg drukken zwaar op de gemeentebegrotingen.

Algemeen Directeur Leonard Geluk licht dit verder toe in onderstaande video: