Vrijwillige brandweer onder vuur door Europese regels


Europese regels zorgen voor grijze haren bij de vrijwillige brandweer. Deze ligt zwaar onder vuur door Europese regels en de beloning van de vrijwillige brandweer en de beroepsbrandweer. Het Europees arbeidsrecht biedt nu te weinig ruimte voor de inzet van deze vrijwilligers waardoor er mogelijk een leegloop gaat ontstaan bij de vrijwillige brandweer.

De minister van justitie en veiligheid waar de brandweer onder valt is bezig met een reorganisatie van de brandweer in Nederland om zo aan de Europese regels te kunnen voldoen. Het grote probleem is dat de vrijwillige brandweermensen nu dezelfde taken uitvoeren als beroeps brandweermensen, maar daar minder voor betaald krijgen waardoor de beloning van de vrijwillige brandweer eigenlijk naar het  niveau van de beroepsbrandweer moet worden gebracht. Maar dat kost enorm veel geld en is voor het ministerie geen optie.

Daarom kiest de minister nu voor de optie om de werkzaamheden van de vrijwillige brandweer dusdanig aan te passen dat zij weer ongelijk ten opzichte van de beroepsbrandweer mogen worden behandeld.

De brandweer in Nederland draait voor 80% op de inzet van vrijwilligers, en door het invoeren van de taakdifferentiatie is voor veel vrijwilligers niet gewenst. Maar ook is de Europese Unie tegen deze oplossing omdat dit arbeidsuitbuiting niet aanpakt. De Europese regels zijn juist gemaakt om arbeidsuitbuiting tegen te gaan en niet om de de vrijwilligers bij de brandweer in de weg te zitten.

Marcel Dokter, voorzitter van de brandvrijwilligers in Nederland zegt hierover: “De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) heeft zich de afgelopen drie jaar vastgebeten in dit onderwerp en is dankbaar dat de Tweede Kamer zich zo vierkant tegen taakdifferentiatie heeft uitgesproken.

In het begin van de discussie vroegen wij tevergeefs om te mogen meedenken. Zoeken naar een oplossing voor een juridisch probleem. Het verschil tussen Beroeps en Vrijwillige brandweermensen was te klein. Daardoor was het verschil in beloning in strijd met het gelijkheidsbeginsel van het Europees recht. Om het verschil groter te maken werd een verschil in door brandweermensen uit te voeren taken bedacht. Straks kunnen én doen Beroeps meer dan Vrijwilligers.

Dokter wil dan ook het liefst dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk met oplossing komt om dit juridisch probleem aan te pakken. Dit omdat alle mensen in Nederland recht hebben op een gelijkwaardige brandweer hulpverlening op het moment dat dit nodig is, maar ook omdat de brandweer niet gebaat is bij eerste- en tweederangs brandweermensen.

Voor ruim 6000 van de 19.000 mensen die het Brandweer Vrijwilligerswerk vol overtuiging en passie doen is de VBV de verbindende factor tussen hun stem en de ontwikkelingen in de veiligheidsregio’s. Wij rekenen erop dat de Minister het aan hen wil vragen. Ga alstublieft in gesprek met de mensen die het werk doen en niet alleen met beleidsambtenaren en commandanten/directeuren van de veiligheidsregio,” aldus Marcel Dokter.