‘Vrijwilligers van groot belang bij vluchtelingenorganisaties’


Op Wereldvluchtelingendag is niet alleen aandacht nodig voor het leed van vluchtelingen, zoals aan de grenzen van de EU, maar ook voor de hulp die zij krijgen van de vele vrijwilligers in Nederland. Zonder hen zou hun leed nog langer duren.

Sigrid van Aken, CEO van Novamedia zegt hierover: “Er zijn wereldwijd 80 miljoen mensen op de vlucht, van wie er velen te maken krijgen met de grenzen van de Europese Unie. Daar zijn levensomstandigheden in opvangkampen soms mensonterend. Ook worden bij ‘pushbacks’ mensen mishandeld en vallen er zelfs doden. We moeten vaststellen dat de EU er niet in slaagt schending van mensenrechten te voorkomen. Daarom is het goed dat ook hiervoor aandacht is op Wereldvluchtelingendag, naast de aandacht voor de kracht en moed van veel vluchtelingen.

Er zit ook een positieve kant aan. Dagelijks zetten, alleen in Nederland al, duizenden mensen zich vrijwillig in om het leven van vluchtelingen een beetje beter te maken, bijvoorbeeld als taalcoach, voor juridische hulp of buddy. De belangrijke rol die al die vrijwilligers spelen is te weinig bekend. En dat is een gemiste kans, zeker nu in coronatijd het moeilijk was om vrijwilligers actief in te zetten en er in de komende periode juist behoefte aan is.

Er zijn talloze maatschappelijke initiatieven die in actie komen voor deze mensen of die overheden wijzen op hun verantwoordelijkheid, denk aan Amnesty, Stichting voor Vluchteling-studenten UAF en Vluchtelingenwerk. Helaas is er maatschappijbreed niet veel aandacht voor het belang van het werk dat zij doen, terwijl dit werk van groot belang is voor het welzijn van vluchtelingen. Laten we daar op deze Wereldvluchtelingendag ook bij stilstaan. De hulp en het werk van maatschappelijke initiatieven en vrijwilligers is namelijk essentieel om deze mensen bij te staan in het vinden van hun weg,‘ aldus van Aken

Organisaties zoals de bovenstaanden en Stichting Vluchteling, Human Rights Watch en UNHCR ontvangen jaarlijks een financiele bijdrage dankzij 13 miljoen deelnemers aan onze Postcode Loterijen in vijf Europese Landen die met elkaar 800 miljoen euro afgelopen jaar voor een mooiere wereld opbrachten. Dankzij de deelnemers gaat er meer geld naar goede doelen, kunnen vrijwilligers ondersteund worden en zetten we ons samen in voor een betere wereld waarbij de mensenrechten beter worden beschermd.