Vrouw uit Hoorn wil ‘Kopje Koffie drinken’ en krijgt dwangsom van 10.000 euro


Een inwoonster van Hoorn heeft van de gemeente Hoorn een last onder dwangsom gekregen omdat zij door de gemeente Hoorn wordt gezien als organisator van een ‘Kopje koffie drinken op de Roode Steen’ in Hoorn op 31 januari .

In de oproep liet de vrouw in duidelijke bewoording weten dat de mensen die deel gaan nemen aan het evenement zoveel mogelijk moeten gaan zitten om de ‘Romeo’s, de mensen van de ME. in burger, al van verre te zien kunnen aankomen. Daarbij laat de vrouw ook in duidelijke bewoording weten dat zodra zij voelen en in de gaten krijgen en dat de politie gaat ingrijpen iedereen moet gaan opstaan en massaal aan de wandel moet gaan richting het station van Hoorn. Volgens de vrouw is dit de eerste in Hoorn en gaan ze door tot een kopje koffie drinken niet meer nodig is.

De oproep werd door de vrouw afgelopen 27 januari op Facebook geplaatst en wordt daarom door de gemeente Hoorn gezien als de organisator van de bijeenkomst. In een brief aan de vrouw, in bezit van NL 24 Actueel, schrijft de gemeente Hoorn: “De organisator van een evenement heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn een evenementenvergunning nodig voor het organiseren ervan dan wel dient een melding te doen (klein evenement). Het organiseren van een evenement in Hoorn is echter niet toegestaan gelet op de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus. Daarnaast was er zondag 14 januari een soort gelijke activiteit in Eindhoven, te weten “Koffie drinken Eindhoven” en op 17 januari in Amsterdam op het Museumplein. Bij deze activiteiten werden mensen opgeroepen op eigen houtje te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in ernstige wanordelijkheden, rellen, vernielingen, plunderingen;  en grove verstoring van de openbare orde. Gezien de parallellen met Eindhoven en Amsterdam, maar ook in andere steden en dorpen in het land, is het aannemelijk dat deze situatie zich in Hoorn kan herhalen.”

Om af te dwingen dat de vrouw de overtreding niet begaat grijpt de gemeente Hoorn naar en zwaar middel, de last onder dwangsom. Burgemeester Jan Nieuwenburg legt in de brief uit waarom hij naar deze zware maatregel grijpt: “Uw aankondiging op Facebook is zeer concreet en geeft duidelijk aan waar en wanneer u het evenement organiseert. U bent benadert door een medewerker van de gemeente Hoorn om het evenement te annuleren. U heeft echter geweigerd het evenement te annuleren.

De korte periode tussen het kenbaar maken van het evenement en de vrees voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden dan wel openbare orde verstoringen, heeft tot gevolg dat ik een last onder dwangsom toepas. Hiermee stel ik u tevens in staat het evenement alsnog via Facebook te annuleren.

De burgemeester gaat verder door te stellen dat andere gemeenten afgelopen week dergelijke bijeenkomsten hebben geleid tot grootschalige openbare orde verstoringen en vernielingen van eigendommen waarbij wapens zijn aangetroffen door de politie. Ook keerde de relschoppers zich massaal tegen de politie. De burgemeester kan daarom ook niet uitsluiten dat er een aanzuigende werking uitgaat van de aankondiging voor het evenement in Hoorn. De burgemeester is bang dat vooral hooligans zich zullen aansluiten bij het evenement en daarom het risico groot is op escalaties. De burgemeester wil daarom dan ook geen vergunning geven voor het evenement.

Het is onduidelijk of de vrouw het evenement gaat of al heeft afgeblazen.