Wellsius Energie mag warmte leveren aan verbruikers


 Wellsius Energie B.V. mag warmte leveren aan verbruikers. Wellsius Energie B.V. is een nieuwe warmteleverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hiervoor op 2 maart 2021 een vergunning verleend.

De ACM vindt dat Wellsius Energie B.V. voldoende heeft aangetoond dat hij zijn taak goed kan uitvoeren. Wellsius Energie B.V. beschikt hiervoor volgens de ACM over de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.

De ACM verleent de vergunning onder voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onder meer dat Wellsius Energie B.V. na een jaar de ACM moet informeren over de opzet en werking van de administratieve organisatie en controle. Daarnaast moet Wellsius Energie B.V. ook een update geven op onderdelen over de financiële kwaliteit. Onder meer op basis van de gestelde voorwaarden houdt de ACM in de gaten of Wellsius Energie B.V. haar taken goed uit kan blijven voeren.