Werkgever mag geen vaccinatieplicht instellen


NEDERLAND – Nu het aantal mensen in Nederland die de tweede vaccinatie krijgen groter en groter wordt en er ook meer en meer het thuiswerken verschuift naar kantoorwerken rijst de vraag of werkgevers werknemers mogen verplichten om zich te vaccineren. Het antwoord is klip en klaar, ‘néé’ dat mag niet. In Nederland kennen wij geen vaccinatieplicht dus ook een werkgever mag dit niet eisen van zijn werknemers.

Ook mogen werkgevers het personeel niet vragen om een vaccinatiebewijs, dit door de scherpe privacyregels in Nederland. Gegevens om gezondheid zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens en mogen enkel in uitzonderlijke gevallen worden gedeeld met de werkgever. En dan ook alleen na toestemming van de werknemer.

Thuiswerken voor ongevaccineerden

Wat wel mag is dat een werkgever zijn werknemers die niet zijn gevaccineerd mag vragen om niet op kantoor te komen werken maar thuis moet blijven om vanuit daar te werken. BNR sprak met Pascal Besselink, arbeidsjurist bij DAS. Volgens Besselink zijn er wel enkele voorwaarden verbonden:  ‘Kan er ook echt worden thuisgewerkt? Is er op de werkplek niet de mogelijkheid om continue de afstand te bewaren? Dan kan een werkgever op enig moment zeggen: Ik vind dat jij, waar je er welbewust voor kiest je niet te laten vaccineren, je dan op zijn minst de komende tijd thuis te laten werken‘.

Luister naar het interview dat BNR met Besselink:

Ook mag een werkgever een werknemer die niet gevaccineerd is geen ander werk geven of op een andere werkplek neerzetten. De bedrijfsarts adviseert u of en hoe een medewerker aan het werk kan. Dit advies geeft de bedrijfsarts met de gegevens die hij heeft van een werknemer. Het advies mag geen gegevens bevatten die terug te leiden zijn naar 1 werknemer.

Het is belangrijk dat u weet waarom een werknemer zich niet wil laten vaccineren. Als dit om medische redenen is, kan de werknemer dit met de bedrijfsarts bespreken. Dan kunt u daarna samen met de werknemer en bedrijfsarts bekijken hoe u de kans zo klein mogelijk maakt dat deze werknemer collega’s, patiënten of cliënten besmet. Bijvoorbeeld door persoonlijke beschermingsmiddelen tegen verspreiding van het coronavirus te dragen. Of door tijdelijk ander werk te gaan doen.